TASARIM

Gelen datalar CAD yazılımı yardımı ile çıkış açıları,işleme payları gözönünde bulundurularak döküm resmi tasarlanır ve müşteri onayına sunulur.

Onaylanan datanın Model, Maçasandığı ve Kokil kalıp resimleri dizayn edilerek Model ve Kokil kalıp imalatına başlanir.

MODEL VE KOKİL KALIP

Model ve Kokil Kalıp tasarımları uygun malzemeler kullanılarak CNC Makinalarda CAM Yazılımı kullanılarak işlenir ve döküme hazır hale getirilir.

DÖKÜM ve MAÇA

Aylık kapasitesi 50 ton olan Alüminyum Dökümhanemizde, kum dökümde 400gr ile 400kg arası parçalar, Kokil dökümde ise 100gr ile 40 kg arası parçalar deneyimli kadromuz tarafından başarıyla dökülebilmektedir.

Dökümde kullanılan Maçalar otomatik Maça Makinalarimizda hazırlanarak, döküm gerçekleşene kadar özenle muhafaza edilmektedir.

İŞLEME

Dökümü gerçekleşen ürünler, CNC 5 Eksen ve CNC 3 Eksen Makinalarimizda (0.01)mm ‘ ye varan hassasiyette işlenerek kullanıma hazır hale getirilmektedir.